เกี่ยวกับ โมเดล Scale

Scale Model โดยทั่วไป เราจะพบเห็นว่าเป็นการจัดแสดงแทน สิ่งของต่างๆ โดยใช้ความแม่นยำ สำหรับ ความสัมพันธ์ ระหว่างสัดส่วนของ โมเดลนั้นๆ โดยที่คุณค่าของสิ่งดั้งเดิม ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องนำขึ้นมาแสดงทุกๆอย่าง หรือ ทุกรายละเอียดมากเกินไป เพื่อที่เราจะได้ แสดงเนื้อหา หรือ พฤติกรรมของ สิ่งเหล่านั้น ที่เป็นต้นฉบับได้อย่างชัดเจน โดยมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงมากที่สุด ของเล่น โมเดล โดย Tamiya หุ่น สงครามโลก

โมเดลย่อขนาด – เราจะเห็นเขานำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งเรื่อง วิศวะกรรม สถาปัตยกรรม การสร้างหนัง การวางแผนทางการทหาร แผนการขาย หรือแม้แต่กิจกรรมยามว่าง โดยแต่ละวงการใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน โดยแต่ละวงการ ก็ใช้หลักการที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่เราต้องคำนึงของการเป็นนักต่อโมเดล ให้มากๆ คือการคำนึงถึงการใช้ วัสดุ และ ความแม่นยำของการสร้าง Model ส่วนโมเดลต้อง ปฏิสัมพันธ์ กับ สิ่งของต้นฉบับ ในโลกแห่งความเป็นจริง