ยางรถแข่ง ฟอร์มูล่า วัน (F-1) เป็นยางแบบใด ?

manufacturers / ผู้ผลิต หรือโรงงานผลิต ยางรถยนต์ และ อีกส่วนที่เราควรรู้เกี่ยวกับ ยางรถแข่ง Formula One คือ “specifications used”
ยางที่ควรรู้จัก คือ “Slick F1 Tyres” เป็นยางด้าน ธรรมดา ที่ราบเรียบ

ยางรถยนต์ทั่วไป อายุยืนนาน ถึง 80,000 กิโลเมตร (50,000 ไมล์) แต่ในการแข่ง F1 นั้น โดยเขาได้คิดค้นและ ยาง ก็ได้ถูกสร้างขึ้นาเพื่อใช้งาน ในสนามแข่ง การแข่งขัน 1 ครั้ง เท่านั้น ก็คือ ใช้ได้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้งเลย ในปี 2005 ที่ผ่านมา มีกฏ F1 เปลี่ยนให้ ไม่สามารถ เข้า Pit เพื่อเปลี่ยนยางได้ และยาง F1 นั้น สามารถวิ่งได้ประมาณ 300 กิโลเมตรเท่านั้น และ ในปี 2006 เขาได้เปลี่ยนกฏให้สามารถ กลับมาเปลี่ยนยางในการเข้า PIT ได้อีกครั้ง เนื่องจากประเด็น ความขัดแย้งที่รุนแรงทางด้านการเมือง ของ สหรัฐอเมริกา กรังซ์ปรีย์

Grooved Tyres (ยางแบบมีดอก) — ปี 1998

ปี 1998 – ดอกยาง จะมีร่อง 3 ร่อง อยู่ในยางหน้า (Front Tyre) และ มี 4 ร่อง อยู่ในยางด้านหลัง (Rear Tyre) ในปี 1999 – 2008 กฏขั้นพื้นฐานต้องการของการใช้ยาง F1 จะต้องมีดอกยาง อย่างน้อย 4 ร่อง ด้วยกัน ซึ่งมันจะทำให้ รถ F1 มีความเร็วลดลงตามมาด้วย (Racing slick) ยางด้านที่ไม่มีดอก จะทำหน้าที่ให้รถเคลื่อนที่ และมีการขับขี่ได้รวดเร็ว ในพื้นที่ ที่แห้งสนิท

หน้ายาง ห้ามกว้างเกิน 355 mm (ข้างหน้า)
และ ห้ามกว้างเกิน 380 mm สำหรับด้านหลัง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 660 mm
ส่วน ยางสำหรับ พื้นเปียก ห้ามเกิน 670 mm

Slick Tyres (ยางแบบไม่มีดอก) — ปี 2009

โดยในเวลาต่อมา F1 มีการพัฒนา Aerodynamic เพื่อให้มึความเหมาะสม ยกระดับ ความพอดี ให้เครื่องยนต์ มีศักยภาพในการแซงได้ดีมากยิ่งขึ้น

racing-car

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.